ಫೆಬ್ರುವರಿ 12: ಇಂದಿನ 24‌ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 323 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹62,301 ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 293 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹57,070 ಆಗಿದೆ. 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 502 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ₹71,140 ಆಗಿದೆ.

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply