ನವೆಂಬರ್ 28: ಇಂದಿನ ಷೇರುಪೇಟೆ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 211 ಅಂಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 62,504 ರಲ್ಲಿ ವಾರದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 49 ಅಂಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 18,562 ಆಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 5 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಗೊಂಡು 81.66 ಆಗಿದೆ. (81 ರೂಪಾಯಿ 66 ಪೈಸೆ).

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply