ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27: ಇಂದಿನ ಷೇರುಪೇಟೆ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 173 ಅಂಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 66,118ರಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ನಿಫ್ಟಿ 51 ಅಂಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 19,716 ಆಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 05 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 83.21 ಆಗಿದೆ. (83 ರೂಪಾಯಿ 21 ಪೈಸೆ).

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply