ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 158 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹49,590 ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹45,420 ಆಗಿದೆ. 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 726 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹55,374 ಆಗಿದೆ.

-masthmagaa.com

 

 

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply