ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದಂಪತಿಗಳು!

masthmagaa.com:

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್‌ ತರಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾಶನ್‌ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಂಟೀನಾದ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರ್‌ ಹ್ಯೂಗೋ ಪೆರಾಲ್ಟ್‌ ಅನ್ನೋ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 98 ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 50 ಬಾಡಿ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು, 14 ಬಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್‌, 5 ಹಲ್ಲಿನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್‌, 2 ಕಿವಿಗೆ ಬೋಲ್ಟ್‌ ಹಾಕೋದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 84 ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನ 2014ರಲ್ಲೇ ಈ ದಂಪತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply