ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: ಇಂದಿನ ಷೇರುಪೇಟೆ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇವತ್ತು 954 ಅಂಕ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 57,145 ರಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 311 ಅಂಕ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 17,016 ಆಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 54 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಗೊಂಡು 81.63 ಆಗಿದೆ. (81 ರೂಪಾಯಿ 63 ಪೈಸೆ ).

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply